LINKS EN INFO

Algemene Informatie over de bijbel:

http://www.bijbelstudiebond.nl/
http://www.downloadbijbel.nl/ Hier kun je bijbelgedeelten ophalen
http://bijbel.startpagina.nl/
http://bijbel.startkabel.nl/
http:/www.bijbel.nl/
http://www.bijbelsmuseum.nl/

Vertaling en verspreiding van de bijbel:

http://www.wycliffe.nl/ Wycliffe Bijbelvertalers
http://80.252.86.246/home/ Het Nederlands Bijbel Genootschap

Geloofsbelijdenissen:

http://members.home.nl/a.janssen/evangelie/3gb.html/

Kerkgenootschappen die de bijbel serieus nemen:

Er is niet naar volledigheid gestreefd. Ieder mens moet keuzes maken in zijn leven. Deze site raadt de volgende kerkgenootschappen aan:
http://www.gereformeerdebond.nl/ In een aantal plaatsen bestaat er binnen de PKN een gemeente die trouw wil blijven aan Schrift en belijdenis.
http://www.cgk.nl/ Christelijk Gereformeerde Kerken.
http://www.gkv.nl/main.asp?/ Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.

Cursus over het christelijk geloof:

http://www.alpha-cursus.nl/

Evangelisatie:

http://www.missionair.nl/index.asp?intStyleitID=1012/ Evangelisatie algemeen
http://www.evangelie-hindoes.nl/ Evangelie en hindoes

Interessante sites voor moslims:

http://merf.woh.gospelcom.net/ MERF (Middle East Reformed Fellowship) Je kunt hier o.a. de bijbel in het arabisch lezen.
http://www .incil.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27/ Een contact voor Turks-talige christenen; portaal over het evangelie en het christelijk geloof.
http://www.kutsalkitap.nl/index.html/ Eveneens een contact voor Turks-taligen. Bespreekt de zuilen van het christelijk geloof.
http://www.evangelie-moslims.nl// Stichting voor getuigenis en dienst onder moslims in Nederland.
http://www.hetkruis.org// Dialoog tussen moslims en christenen. De site is nog in opbouw.
http://www.IsaRuhAllah.nl// Getuigenissen van ex-moslims die zich aan Christus hebben toevertrouwd.

Christelijke hulporganisaties:

http://www.zoa.nl./ Oorspronkelijk hulporganisatie voor zuidoost Azie. Inmiddels veel breder.
http://www.deverrenaasten.nl/ Verstrekt hulp en geeft kleine kredieten aan plaatselijk bevolking in veel landen.
http://www.redeenkind.nl/ Zorgt voor levensonderhoud en opleiding van kinderen in o.a. India.
http://www.maf.org/ Mission Aviation Fellowship
http://www.opendoors.nl/ Hulp aan christenen in nood.

Reformatorische omroep:

http://www.reformatorischeomroep.nl/

Verenigingen voor gereformeerde studenten:

http://www.gereformeerdestudenten.nl/ Universitair
http://www.hboloog.nl/ Hogere Beroeps Opleiding