1. Athe´sme.

In bepaald opzicht is athe´sme de minst gevaarlijke dreiging in de eindtijd. De mens zou volgens athe´sten een stom toevallig ontstaan organisme zijn, zonder doel, zonder zin en zonder toekomst. Het aanvaarden van een schepper zou duiden op geestelijke onvolwassenheid. Kosmische taken heeft deze mens natuurlijk ook helemaal niet, al zal hij mogelijk wel hopen het hele universum te kunnen gaan beheersen. De Schepper heeft de aarde echter voorzien van een quarantainezone van minstens 4 lichtjaren en de macht van Adam was ook beperkt. Ik ga hier daar maar niet verder op in. In mijn boekje "Toekomstmuziek" en op de website "geloofenwetenschap" is er al veel gezegd over de dwaasheid van mensen die altijd vechten om een niet bestaand doel te bereiken. Denkend dat zij zelfstandig en vrij zijn, zijn zij onderworpen aan de kwalijke macht van de satan en blijven geblokkeerd van hun kosmische ambtsdienst. Mensen die zich door de stof laten verblinden, zodat zij het onstoffelijke niet willen aanvaarden, zijn zeer te beklagen. Laten wij hopen en bidden dat, in het eind der tijden, wanneer de bovennatuurlijke krachten van de antichrist zullen blijken, zij zich tot hun Schepper zullen wenden in Jezus Christus, echt God en de eerste echte mens.
Veel van de maatschappelijke stromingen zoals kapitalisme, socialisme, humanisme zijn gevoed door een athe´stische filosofie. Zij hebben gemeen dat de hoop gevestigd is op deze wereld en niet op de toekomstige, het hiernumaals, niet het hiernamaals.