Bekering

In onze tijd is bekering behoorlijk moeilijk geworden. Iedere mens is autonoom. Niemand heeft er echt iets over mij te zeggen. Dat maak ik toch zeker zelf wel uit! De bijbel leert ons evenwel dat er alleen maar vrede en geluk is wanneer wij terugkeren tot onze God. Hij heeft ons gemaakt en buiten hem is er voor ons geen leven. Bekeren is dus terugkeren tot God. Omkeren op de weg die jij gepland had en achter Jezus aan gaan. Je zet je kompas op het kruis van Jezus Christus.

Romeinen 6 vers 6:
"Immers we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn".

Misschien denk je dat jij best netjes leeft. Hoezo zonde? De ultieme zonde is wanneer wij onze Schepper negeren en geen behoefte hebben aan het offer van Christus. Wanneer je Christus aanneemt zul je ook niet opeens ophouden met het bedrijven van zonde. Dat zit heel diep in ons. Bekering is iets wat telkens herhaald moet worden. Maar je zult geen slaaf meer zijn van de zonde. Wanneer je Christus aanhangt blijft de Geest in je bewerken dat je je altijd weer tot God keert. Altijd weer zul je ook zijn verlossende vergeving ondervinden.

EfeziŽrs 4 vers 22:
"Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die ten gronde gaat aan bedriegelijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid".

Psalm 103 vers 8 tot 12:
         "Liefdevol en genadig is de Heer,
         hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
         Niet eindeloos blijft hij twisten,
         niet eeuwig duurt zijn toorn.

         Hij straft ons niet naar onze zonden,
         hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
         Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
         zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

         Zo ver het oosten is van het westen,
         zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd."

Romeinen 8 vers 1 en 2:
"Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood".

Maar waarom geeft alleen het geloof in Jezus Christus vergeving van de zonden? Kun je niet beter Mohammed als boodschapper aanvaarden? Ieder moet daar zelf een besluit over nemen. Vergelijk maar rustig de boodschap van de Bijbel met die van de Koran. Je kunt dat het beste zelf doen, maar als je een aantal aandachtspunten wilt kun je hierop klikken: Bijbel of Koran.
Behandel moslims in ieder geval wel met respekt, het zijn onze naasten en wij moeten onze naasten lief hebben als onszelf.
Er is een site het Kruispunt in ontwikkeling waar u een dialoog tussen moslims en christenen kunt volgen.