Belijdenis doen

Wanneer je in een christelijk gezin opgroeit leer je van alles over je hemelse Vader, over je eigen falen, over de verlossing door de Heer Jezus Christus, over de geweldige toekomst die er voor je is. Je gaat naar een christelijke school, leert van je ouders, gaat naar kerkelijk onderwijs (catechesatie), spreekt met andere jongeren. Op een gegeven moment zul je belijdenis willen doen. Misschien ben je daar zelf ook nog wel niet aan toe, maar dringt je omgeving er op aan. Dan moet je gewoon maar zeggen dat je er nog niet aan toe bent. Tenslotte ga jij iets beloven, niet je ouders.

Belijdenis doen is ja zeggen tegen God. Je gaat geen belofte afleggen op grond van je eigen geloofskracht of op je eigen gevoel. Je zegt ja tegen God omdat je jezelf aan hem wilt toevertrouwen. Je moet wel vast van plan zijn je belofte waar te maken, maar weet aan de andere kant dat het nooit zal lukken wanneer het van jou afhangt. Belijdenis doen is niet het geven van een garantie voor een door jou te leveren prestatie. Het is het uitspreken dat je er vast op vertrouwt dat de Heer Jezus Christus jouw zonden wegneemt, dat de Heilige Geest je leven lang bij je zal blijven om je vast te houden en dat de Vader je als zijn kind aanvaardt.

God was het die je bij je doop dat allemaal al belooft heeft. Bij je belijdenis spreek je uit dat je God gelooft en zijn beloften dankbaar aanneemt. Je belooft ook naar God te zullen luisteren en er met volle inzet naar te zullen streven hem te dienen. Daarnaast beloof je ook trouw aan de gemeente van de Heer Jezus Christus.

Belijdenis doen is dus wel een ernstige zaak. De beloften van God gelden voor eeuwig en wanneer jij daar ja op zegt, moet het ook voor eeuwig gelden. Je belooft het echter niet in vertrouwen op eigen kracht maar in absoluut vertrouwen op God. Belijdenis doen is ook een groot feest. Je spreekt o.a. uit dat je in leven en sterven het eigendom bent van Jezus Christus. Ook b.v. dat er niets in de hele wereld is dat jou zou kunnen scheiden van de liefde van God. Ook dat je er zeker van bent dat al je zonden volledig weggevaagd zijn door het zoenbloed van Christus. Ook dat de zonden die je zeker nog elke dag zult doen je zullen worden vergeven zo vaak je daar nederig om vraagt. Ook dat je eeuwig zult mogen leven tot eer van God. Je toekomstperspectieven zijn net zo eindeloos als de kosmos. formulier voor openbare geloofsbelijdenis

Wanneer je pas op oudere leeftijd met het geloof in aanraking komt gaat het bovenstaande ook op. Je weg is dan gewoon wat moeilijker geweest. Je krijgt het geloof als een geschenk op grond van je gebed. Pas wanneer je God echt hebt leren vertrouwen kun je ook ja tegen hem zeggen. Aarzel niet te lang. Je sluit ook van jou kant een verbond met God. Wanneer je jezelf aan hem toevertrouwt is er geen twijfel aan dat hij alles zal waarmaken wat al van voor de schepping voor je in het verschiet lag. Je doet belijdenis van je geloof en wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zijn de drie personen van het goddelijk wezen die samen hebben besloten mensen te scheppen naar hun beeld en hun gelijkenis, in ware gerechtigheid en heiligheid. Deze personen garanderen dat jij - wanneer je dat van harte begeert - zult worden herschapen naar het beeld van Jezus Christus, de vleesgeworden God. formulier voor het dopen van volwassenen