J. MAATSCHAPPELIJKE UITSLUITING.

De Bijbel voorspelt ons dat de volgers van Christus uiteindelijk door ieder zullen worden gehaat en dat zij uitgesloten zullen worden van het maatschappelijk verkeer (Openbaring 13 : 17). In tegenstelling tot God, die zijn zon doet opgaan over bozen en goeden (Matteus 5 : 44), kent de satan geen liefde en is genadeloos. Zonder zijn teken kan straks niemand leven. Dat is heel vreselijk voor ouders. Ook al ben je zelf bereid liever te sterven dan de boze te aanbidden, het is heel hard om voor de afschuwelijke keus te staan: afhankelijke kinderen lichamelijk laten sterven of hen over geven aan de macht van het absolute kwaad. Help ons Heer!

Ook moet niet gering worden gedacht over de enorme psychologische en magische druk die op christenen zal worden uitgeoefend. Alle macht van de satan en van hen die hem volgen zal zich concentreren tegen hen. Het is eigenlijk onmogelijk daaraan weerstand te bieden. De dagen worden daarom verkort. Onze God houdt rekening met onze zwakte. Wie volhoudt tot het einde zal behouden worden (Matteus 24 : 13)

Het is van groot belang dat het getuigen over Christus klinken blijft. Gelukkig komt God ons ook daarin rechtstreeks helpen. De Heilige Geest Zal door ons spreken (Matteus 6 : 25, Markus 13 : 11, Lucas 12 : 12). De genade van God is zo groot dat Hij tot op het laatst zijn schepselen blijft roepen om deel te krijgen aan het echte leven. Hij wil niet dat zondaren sterven maar dat ze zich bekeren en leven. Helaas, helaas, de zichzelf handhavende mens zal zichzelf hoe langer hoe meer doof en blind maken voor het spreken en de tekenen van de levende God.