Christus

Door Christus heeft God alles geschapen en door hem wordt alles ook vernieuwd. Hij is de centrale figuur in heel de werkelijkheid. Het zou hele boeken vergen om daar zelfs maar een beetje van te kunnen uitstallen. Wanneer dit je interesseert moet je de bijbel zelf maar gaan lezen. Begin bijvoorbeeld met het Johannes evangelie en daarna de brieven van Paulus of Petrus. Christus heeft de eeuwige lofzang aan God reeds hersteld. Er is weer een rentmeester, en wat voor n. De meest bevoegde en bekwame die denkbaar is. Hij is dirigent van het nieuwe lied van heel de schepping. Hij geeft ook de meest verstrekkende beloften aan ieder van ons, aan jou!

Matteus 11 vers 28:
"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven."

Johannes 6 vers 39 en 40:
"Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken"

Johannes 7 vers 38:
"Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft"

Johannes 10 vers 9a:
"Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden"

Johannes 10 vers 27 en 28:
"Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven."

Johannes 11 vers 25:
"Maar Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?"

Geloven wij dat? Geloof jij dat? Geloof kun je elkaar niet geven. Maar Christus kan dat wel op ons gebed. Hij die uit hemelhoogte voor ons neerdaalde in de hel, spreekt waarheid en heeft ook recht van spreken.

Uit 1667 dateert een mooi lied waarin dank gebracht wordt aan onze Heer Jezus Christus. Het is dus al een OUD lied, maar het kan een geweldige kick geven wanneer je beseft dat je bedbedbedovergrootouders dat wellicht ook al gezongen hebben.