Dank

De auteur van deze site heeft er behoefte aan zijn dank uit te spreken. Dank in de eerste plaats aan onze hemelse Vader die ons toestaat om met Jezus Christus ons rentmeesterschap weer op te pakken. Dank aan zijn reeds lang overleden ouders die hem de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Dank aan de vele trouwe ambtsdragers die zijn geloof hebben gevoed en geleid. Dank aan zijn vrouw, die, op latere leeftijd tot geloof gekomen, hem altijd trouw terzijde staat. Dank aan een vriend die, hoewel hij zelf zegt atheist te zijn, toch behulpzaam is bij het runnen van deze site. Dank aan zijn vriend en broeder Evert-Jan van der Leij die altijd klaar staat om helpend op te treden; een christen van niet alleen theorie, maar heel veel praktijk. Dank aan een vriend en broeder die een aantal melodiŽn op de blokfluit heeft gespeeld en opgenomen.