Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 1 vers 7 pagina's 60 tot 63
De Heer komt
Te midden van de wolken, voor ieder zichtbaar
Hij is al komende. Johannes ziet de voortekenen al.
ook degenen die hem doorstoken hebben zullen rouw bedrijven. Er is ruimte voor berouw waarop vergeving volgt.
Vergelijk met Zacharia 12 vers 10 tot 14
Alle geslachten der aarde duidt op de gehele mensheid voorzover die deelgenoot zijn geworden zijn aan het heil van de
Heer in Christus. Het gaat om alle geslachten, niet alleen de Joden (12 geslachten van Israel). Ieder die berouw heeft van
zijn zonden. Zij zullen hun Messias en Koning aanbidden en huldigen.
Ja, amen. Beide woorden betekenen hetzelfde: het zal waar en zeker zijn. Amen is Hebreeuws, het woord met "ja"††
vertaald schreef Johannes in het Grieks. Het geldt voor gelovige Joden en gelovige heidenen.
Net als Johannes moeten wij Christus die komende is verwachten en met alle kracht streven te doen wat Hij van ons
vraagt.