Geloof

Geloven in onze God is voor ons mensen vreselijk moeilijk. De satan probeert dat immers te voorkomen. We zijn goedgelovig genoeg om beet genomen te worden door allerlei oplichters. In onze zieke geldcultuur lijkt een gratis eeuwig zalig leven ons echter toch gewoon te mooi om waar te zijn. Maar God is de enige die nooit liegt en hij kent ons al van voor het begin der tijden. Wanneer hij ons oproept om te gaan geloven is dat om ons te redden van onze ondergang. Hij heeft ons niet gemaakt om verloren te gaan, maar om eeuwig met hem en voor hem te leven.

EzechiŽl 18 vers 23:
"Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? -spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft"

Geloven is niet iets waartoe je kunt besluiten omdat het eerst bewezen is. Het moet je gegeven worden op je gebed. Ieder die er werkelijk om vraagt zal het ook krijgen. In feite is het niets anders dan je Schepper accepteren, je Verlosser omhelzen en je Heiligmaker aanbidden.

HebreeŽn 11 vers 1:
"Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigd ons van de waarheid van wat we niet zien" Dit hele hoofdstuk van de bijbel gaat dan verder over voorbeelden van mensen die geloofden.

Je komt tot geloof door te luisteren naar het evangelie. Wanneer je geen verzet pleegt tegen deze heilrijke boodschap en God aanroept om hulp, zal de Heilige Geest maken dat je gaat geloven.

Romeinen 10 vers 17:
"Dus door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van Christus".

Matteus 7 vers 7 tot 8:
"Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan".

Geloof komt eigenlijk neer op absoluut vertrouwen op de beloften van God. Het berust altijd op de verzoening die de Heer Jezus Christus voor ons heeft bewerkstelligd. Omdat hij almachtig is heeft het geloof een loeivaste basis. Gezang115 uit het Gereformeerd Kerkboek geeft dat prachtig weer.