Welkom op deze site

Er blijkt een enorme verwarring te zijn op het vlak van geloof en wetenschap. Sluiten die elkaar uit? Kunnen de theologen met gezag spreken over de natuur? Kunnen biologen het scheppingsverhaal ontkrachten? Hoe oud is de aarde nu eigenlijk dan wel? In deze site willen wij trachten vanuit een calvinistische gezichtshoek over tal van terreinen van natuur-onderzoek iets te zeggen. Wij willen daartoe eerst een aantal uitgangspunten formuleren. Wanneer u denkt binnen dat kader een zinvolle bijdrage te kunnen leveren wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen.