Gemeenschap

Als je een kind van God wilt worden krijg je een hele schare broers en zussen. Allemaal familie van Jezus. De bijbel geeft nog een veel sterker beeld: alle christgelovigen vormen samen het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Al die christgelovigen samen worden ook wel de gemeenschap van de heiligen genoemd. Dat wordt in een subpagina toegelicht. Het betekent zeker niet dat zij denken dat ze beter zijn dan andere mensen. Dat zou eerder schijnheilig zijn.

Marcus 3 vers 34 tot 35:
"Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: "Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder".

Johannes 17 vers 22 tot 23:
"Ik heb hen laten dele in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij n zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen n zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad".

Je kunt dus niet in je eentje kind van God zijn. Je hebt gemeenschap met allen die Christus in waar geloof aanhangen. De bijbel is daar vol van. Wanneer je meer wilt weten over het nut van kerkdiensten kun je hier klikken.
Helaas is er een grote kerkelijke verdeeldheid. Onder "links" worden enkele kerkgenootschappen genoemd die in ieder geval er echt naar streven om bijbelgetrouw Christus te volgen. Helaas zijn een aantal kerkgenootschappen ook verworden tot menselijke instituten. Soms wordt zelfs de Godheid van Christus ontkend, terwijl men zich wel christen noemt. Ook kunnen velen zich niet voorstellen dat Christus werkelijk uit de dood is opgestaan en dat hij ook terug zal komen als de tijd vol is. Aan zo'n geloof heb je dus niets. Dat zijn ook geen leden van het lichaam van Christus, want Christus is geen geraamte maar leeft. Hij heeft ons uitdrukkelijk zijn nabijheid beloofd en zijn wederkomst aangekondigd. Ook heeft hij ons beloofd dat hij ons zal opwekken op de laatste dag. Kinderen van God kunnen niet echt dood gaan, want God is een God van levenden, niet van doden.

1 Korintirs 15 vers 12 tot 14:
"Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgestaan, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos".

Mattus 28 vers 29b:
"En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld".

Openbaring 22 vers 7:
"Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek".
In vers 19 wordt aangekondigd wat het lot is van hen die dingen uit het volle evangelie verwijderen. De straf voor ambtsdragers die de schapen (gelovigen) op verkeerde manier leiding geven zal zeker groot zijn (Ezechiel 34).