Gezang 115 uit het gereformeerd kerkboek: Nooit kan 't geloof te veel verwachten.


Dit gezang stamt al uit het jaar 1543. Het heeft miljoenen mensen steun gegeven.

Beluister ook de melodie:couplet 1.

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied.
Wat zijne liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

couplet 2.

Die hoop moet al ons leed verzachten,
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeŽn droog.
O zaligheid, niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!