Gezang 89 uit het gereformeerd kerkboek: Jezus, leven van mijn leven.

Beluister ook de melodie:couplet 1.

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood,
die voor mij U hebt gegeven
in de bangste zielenood,
opdat 'k weten zou in 't sterven,
dat ik 't leven mag beerven.
Duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

couplet 2.

Gij, o Jezus, hebt gedragen,
lasteringen, spot en hoon,
zijt gebonden en geslagen,
Gij, des Vaders eigen Zoon,
om van schuld en eeuwig lijden
mij, verloorne, te bevrijden.
Duizend-, duizendmaal, o Heer
zij U daarvoor dank en eer.

couplet 3.

Heer, verzoener van mijn zonden,
Heiland, die mij hebt gezocht,
die mijn banden hebt ontbonden
en voor God mij vrijgekocht,
eens onrein, in schuld verloren,
ben ik door uw Geest herboren.
Duizend-, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

couplet 4.

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bittre bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood.
Voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen,
voor al 't heil aan mij geschied,
prijst U eeuwiglijk mijn lied.