Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 5 verzen 1 tot 14 pagina's 204tot 222
Het Lam staande als geslacht.
degene die op de troon zat Het beeld van een mens geeft God weer. Hoofdst. 4 gaf aan dat de gestalte
versluierd is. Geen mens kan God zien en leven.Vergelijk Ezechiel 1 vers 26:
gestalte als van een mens.        
boekrol aan beide zijden beschreven Aanduiding van de volheid van het raadsbesluit. Heel de wereldgeschiedenis
is reeds vastgelegd in de vorm van een testament.    
met zeven zegels verzegeld Geeft de hoogte ernst en betekenis aan. Opening is voorbehouden aan de
enige rechthebbende, de erfgenaam.      
machtige engel met luide stem De roep moet in heel het heelal gehoord worden. Er mag geen mogelijkheid
zijn om de rechtskracht van het komende te betwisten.  
niemand in de hemel of op aarde of Geen engel, geen levend mens, geen gestorvene.    
onder de aarde              
een van de oudsten Hoog geplaatste ambtsdrager komt de gelovige Johannes troosten.
de leeuw uit de stam van Juda Hier is de benodigde kracht en het erfrecht.      
telg (wortel) van David Nadere aanduiding van erfrecht vanwege belofte. Wortel laat ook zien dat in
geestelijke zin David ten dienste en vanuit Christus is opgetreden.  
heeft de overwinning behaald Satan heeft verloren en kan geen bezwaar maken dat de mens als erfgenaam
van God op mag treden.        
lam staanalsof het geslacht was De overwinning is behaald door Christus in volkomen opoffering. Het lam
staat, is vol kracht en leven, sterker dan een leeuw.    
zeven horens Teken van kracht uit de volheid van de Heilige Geest.    
zeven ogen Teken van het alomvattend weten, volle goddelijke kennis.  
het lam ging De wil van de Vader wordt volbracht, in gehoorzaamheid aan de oproep, door
Hem die van euwigheid af daartoe geroepen was. Hier ben ik, over mij is in de
boekrol geschreven (Psalm 2 vers 8).      
ontving de boekrol uit zijn rechterhand De bevoegdheid wordt erkent door God, de boekrol eervol gegeven.
vier wezens en 24 oudsten De gehele schepping.        
wierpen zich neer Volle aanbidding, instemming, overgave.      
lier Voorloper van harp, voor tokkelmuziek als begeleiding van vreugdezang.
gouden schaal met wierook aan de gebeden van de heiligen wordt grote waarde gegeven, ze zijn lieflijk.
heiligen Vrij van schuld door het bloed van het Lam.  
gebeden Met name de aanbidding in lofprijzing (gezien het verband).  
landen en volken, van elke stam en taal Het viertal woorden drukt op zich reeds de volte van de wereld uit.  
priesters Heel de aarde wijdend aan de lof van God.      
tienduizend maal tienduizend Tienduizend was het grootste getal waarmee men in die tijd telde. Het
betekent de grootst denkbare hoeveelheid.      
duizend maal duizend En nog talloos veel meer.        
macht, rijkdom en wijsheid en alle Zeven aanduidingen die de heilige volheid van eigenschappen voor het
kracht, eer, lof en dank koningschap aangeven. Dit is het doel van het openen van het boek.
elk schepsel De zang wordt versterkt door heel de schepping. Vier plaatsaanduidingen
geven de volheid van heel de aarde aan.      
die op de troon zit en het Lam De Vader en de Zoon ontvangen samen eer.    
de dank, de eer, de lof en de macht Vier aanduidingen voor de lofzang van de schepselen der aarde; vier is het
getal voor de volle schepping.        
De lofzang heeft vier stadia Vier wezens en 24 ouderlingen met de lofbeden van de kerk (vers 9 tot 10).
Alle legioenen van engelen (vers 11 tot 12).
De gehele schepping (vers 13).
Antwoordzang en bevestiging door de vier wezensen de oudsten (vers 14).
De ontzegeling van het raadsbesluit begint met de lofzang van al wat is voor God en zijn Christus.
Daarop loopt de ontzegeling aan het eind van Openbaring ook uit. Grote kosmische jubel in liefdevolle harmonie.