Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 18 verzen 1 tot 24 pagina's 459 tot 474
De val van Babylon.
In dit hoofdstuk wordt nu bericht van de veroordeling van Babylon en de proclamatie van haar val. Vervolgens wordt
beschreven hoe volledig en diepgaand deze val zal zijn. Tenslotte wordt hier op zinnebeeldige wijze verslag van gedaan.
De werkelijke uitvoering ligt nog in de toekomst. Veel toelichting is overbodig, de bijbeltekst spreekt heel duidelijke taal.
groot gezag en zijn luister verlichtte De engel is met majesteit en luister bekleed.    
de aarde              
gevallen, gevallen Herhaling ter versterking. De val is in wezen en beginsel reeds voltrokken,
het oordeel geveld, de bestaansgrond weggevallen    
kooplieden zijn rijk geworden De onrechtvaardige Mammon werd gediend in goddeloos machtsmisbruik.
ga weg uit die stad Het gaat hier niet speciaal over verhuizen, maar veel diepgaander, op geen
enkele wijze deelnemen aan dit zondige denken en leven. Verzet plegen
tegen de geestelijke drang tot deelname.      
zegt in haar hart Het is haar diepste denken, tomeloze zelfverheerlijking, ontkenning van God.
Maar terwijl koningen, kooplieden en scheepsvolk weeklagen en rouw bedrijven wordt er opgeroepen tot vreugde in de hemel.
Hemel Die versmaad en veracht is.        
heiligen Geheiligd door het bloed van het Lam.      
apostelen In bijzondere mate uitgezonden om het evangelie te brengen aan allen.
profeten Die gesproken hebben van Gods liefde en recht en het komende oordeel.