Liefde

De bijbel vertelt ons duidelijk dat God liefde is. God = liefde. Een soort liefde die voor ons maar heel moeilijk te begrijpen is. Als wij iemand liefhebben is dat omdat die iemand iets is of heeft wat ons aanspreekt. Zulke liefde kan snel verdampen, zij is afhankelijk van het gedrag van die ander bijvoorbeeld. De liefde van God is onafhankelijk. Hij ontleent de motivatie aan zichzelf. Als enig echt autonoom wezen bepaalt hij in feite wat liefde is. Die liefde verdwijnt niet na de val van de mens, maar God levert dan juist het meest vergaande bewijs wat denkbaar is. Hij investeert de Zoon om ons te redden. Hij wil in Christus ons als kinderen adopteren en strekt zijn liefde voor de Zoon dan eenvoudigweg tot ons uit. Verwerpen wij dit liefdesgeschenk, dan kiezen wij definitief voor de satan; dan pas is er een eind aan God's liefde voor ons, voor jou. Bedenk dat de Zoon deel uitmaakt van de drie-enige God. In zekere zin offert God zichzelf om te voorkomen dat wij buiten zijn levengevende aanwezigheid zouden moeten verkommeren. Daarvoor heeft hij ons immers niet geschapen.

1 Johannes 4 vers 8:
"Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven".

Een dergelijke liefde is niet zonder gevolg. Die zal ons in brand steken. Wij zullen wederkerig God gaan liefhebben zodat de door hem verlangde liefdeseenheid ontstaat. Wij zullen ook elkaar gaan liefhebben; in de eerste plaats al diegenen die ook Christus aanvaarden, maar ook alle andere mensen, ja alle schepselen en heel de schepping. Blijven wij haten, dan hebben wij in feite de liefde van God niet geaccepteerd en is daardoor de heilzame, reddende werking aan ons voorbij gegaan.

1 Johannes 4 vers 11:
"geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden".

1 Johannes 4 vers 19 en 20a:
"Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt: "Ik heb God lief", maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar".

Die liefde zal ook bewerken dat wij willen doen wat God van ons vraagt.

1 Johannes 5 vers 1 tot 3:
"Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden".

Over de liefde van God voor jou en voor de hele wereld juicht gezang 140 van het gereformeerd kerkboek.