LINKS EN INFO

Algemene Informatie over de bijbel:

Bijbel studie bond
Bijbel Online Hier kun je bijbelgedeelten lezen en ophalen
De bijbel is Gods woord
Bijbels museum
bijbel.startpagina.nl
bijbel.startkabel.nl

Vertaling en verspreiding van de bijbel:

Wycliffe Bijbelvertalers
Het Nederlands Bijbel Genootschap
Christos vertalingen een erg letterlijke vertaling van het NT, septuaginta (LXX) en apocriefen

Geloofsbelijdenissen:

Geloofsbelijdenis Overzicht op Wikipedia

Kerkgenootschappen die de bijbel serieus nemen:

Er is niet naar volledigheid gestreefd. Ieder mens moet keuzes maken in zijn leven. Deze site raadt de volgende kerkgenootschappen aan:
Gereformeerde bond In een aantal plaatsen bestaat er binnen de PKN een gemeente die trouw wil blijven aan Schrift en belijdenis.
Christelijk Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Cursus over het christelijk geloof:

Alpha cursus
Cursus theologie bij Laudius Deelnemers worden wegwijs gemaakt in de kerk van vandaag

Evangelisatie:

Evangelie en hindoes Hier ontmoeten hindoes en christenen elkaar

Interessante sites voor moslims:

MERF (Middle East Reformed Fellowship) Je kunt hier o.a. de bijbel in het arabisch lezen.
Incil Een contact voor Turks-talige christenen; portaal over het evangelie en het christelijk geloof.
KutsalKitap.nl Eveneens een contact voor Turks-taligen. Bespreekt de zuilen van het christelijk geloof.
Evangelie & moslims Stichting voor getuigenis en dienst onder moslims in Nederland.
het Kruispunt Dialoog tussen moslims en christenen.
IsaRuhAllah Getuigenissen van ex-moslims die zich aan Christus hebben toevertrouwd.

Christelijke hulporganisaties:

ZOA Oorspronkelijk hulporganisatie voor zuidoost Azie. Inmiddels veel breder.
De verre naasten. Verstrekt hulp en geeft kleine kredieten aan plaatselijk bevolking in veel landen.
Red een kind Zorgt voor levensonderhoud en opleiding van kinderen in o.a. India.
Mission Aviation Fellowship Vliegt in derde wereld landen voor hulporganisaties
Open doors Hulp aan christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

Reformatorische omroep:

https://www.reformatorischeomroep.nl/

Verenigingen voor gereformeerde studenten:

Vereniging van Gereformeerde Studenten Universitaire studentenvereniging in Utrecht.