Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Namen van Jezus Greydanus pag 185 tot 186
In de Bijbel geeft een naam het wezen van iemand aan, is kenmerkend voor die persoon. Het is goed op deze
verschillende namen acht te slaan bij het lezen van Openbaring.
Stralende morgenster   Ontleend aan de sterrenwereld.        
Telg van David (oud: wortel Davids) Ontleend aan de plantenwereld.        
De leeuw uit de stam van Juda Ontleend aan de dierenwereld.        
Het Lam dat geslacht is                
Mensenzoon     Verwant aan ons naar het vlees.        
Zoon van God     Betreft zijn goddelijke natuur.      
Alfa en Omega     Betreffen zijn betrekking tot het geschapene.    
Getrouwe getuige     Betreffen zijn ambt.          
Eerstgeborene uit de doden      
Overste van de koningen der aarde              
Jezus       Betreft zijn persoon en zijn werk (redder), zijn verhouding met ons.
        Geeft vooral liefde, hulp en verlossing aan.      
Christus       Betreft zijn aanstelling en toerusting, zijn verhouding met God.  
        Geeft vooral autoriteit en kracht aan.      
Jezus Christus     Nadruk valt op onze redding, mogelijk door zijn autoriteit en kracht.
Christus Jezus     Nadruk valt op zijn ambtsvervulling, waaruit onze redding voortvloeit.