K. TOT SLOT.

Zij die Christus blijven verwerpen zullen uiteindelijk allen moeten bukken onder de knoet van een totalitaire valse godsdienst die alle vrijheid wegneemt. Tenslotte zal er rechtstreekse gehoorzaamheid aan satan worden gevraagd en exclusieve eredienst aan hem. Wie niet voor Christus kiest, kiest tegen hem en zal een knecht van satan zijn. Die zich laten meesleuren zullen geen redding vinden in het eindgericht.

Grote waakzaamheid is nodig. Ook voor christenen zal het vrijwel onmogelijk zijn niet te worden meegezogen door de tekenen die de antichrist zal doen en de geestelijke en maatschappelijke dwang die door hem wordt uitgeoefend. Laten wij daar niet te gering over denken. De dagen moeten niet voor niets worden ingekort. Confrontatie met de satan is dodelijk voor de mens. Zelfs onze Heiland was daar heel bang voor (Matteus 26 : 36 – 46). Hij heeft de satan echter overwonnen en in de kracht van zijn opstanding zullen ook wij behouden worden. Christus wekt ons in Matteus 24 : 36 – 51 op tot waakzaamheid en trouwe dienst en belooft ons tot aan het einde der wereld met ons te zullen zijn (slot van Matteus 28). Wij kunnen daar volledig op vertrouwen. Beloften van God zijn altijd volstrekt betrouwbaar. Christus bevestigt dat zelf nog eens uitdrukkelijk in Matteus 24 vers 35 nadat Hij gesproken heeft over het einde van de aardse tijd:


        “Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen”