Toekomst

Er is voor jou toekomst. God laat zijn plannen nooit mislukken. Door Christus is er herstel van de band met God. Hij neemt ons opnieuw in dienst als rentmeester. Inmiddels zijn wij dan bovendien in Christus geadopteerd als kind van God en dragen wij de Geest van God. De pogingen van satan om Gods werk te verstoren zijn er juist op uitgedraaid dat hij is gebruikt om de mens op een hoger plan te brengen: kennende goed en kwaad, maar met Christus het kwaad afwijzend. Dat maakt ons geschikte en gewillige hulptroepen voor onze God, beelddragers van het hoogst denkbare niveau.

Geen mens kan een ander mens overhalen te gaan geloven. Wij kunnen alleen getuigen van de blijdschap die het geeft om terug te keren tot onze Schepper, de bron van alle leven.