Toekomstmuziek

Wanneer je wilt nadenken over onze herkomst, ons rentmeesterschap en onze toekomst, kun je het boekje "Toekomstmuziek" lezen. Daarin wordt een calvinistische visie gegeven op de eenheid van het christelijk geloof met de resultaten van de natuurwetenschappen. De hoofdstukjes zijn apart aanklikbaar in de inhoudsopgave.Velen zien alleen tegenstellingen tussen bijbel en natuur, maar er blijkt maar n werkelijkheid te zijn (zie ook Geloof en wetenschap). In Christus zijn Geest en stof voor eeuwig verbonden. Dat geeft toekomst en daarvan kun jij deel uitmaken, wanneer je dat maar echt wilt.

Atheisten vertellen ons dat wij bestaan uit sterrenstof. Voor wat het lichaam betreft hebben zij mogelijk geheel gelijk. Wat zij echter niet zien kunnen, en ook niet geloven willen, is de Geest die alles schiep. De geboorte van de Zoon van God in het vlees gaf ons de Godmens Jezus Christus. Hij overwon de satan. Atheisten staren zich blind op de stof. Zij kunnen in Christus niets anders zien dan ook zomaar een mens. Hij is evenwel geboren als de eerste nieuwe mens en draagt de Geest van God. Hij maakt alles nieuw, ook alle mensen die in hem geloven, als je wilt ook jou. Deze nieuwe mensen zullen met Christus heersen over de sterren in eeuwige, eensgezinde, bouwende liefde. Wat dan allemaal tot stand kan komen is met geen pen te beschrijven. Jij kunt daar deel van uitmaken, wanneer je maar wilt. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is God te vragen je te herscheppen naar het beeld van zijn Zoon. Dat is niet zo maar in eens klaar. Dat duurt wel even. De oude mens moet sterven zodat de nieuwe daarvoor in de plaats kan treden. Deze wedergeboorte ontvang je als een geschenk wanneer je daarom bidt.