Openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes
voor de gemeente uitgelegd
Dr. S.Geydanus, 1908
Uittreksel anno 2011 P.Hessel
Hoofdstuk 1 verzen 4 tot 5a pagina's 45 tot 55
Zegengroet
Het gaat niet om een wens maar om een krachtige ambtelijke verklaring gedaan in dienst van
Jezus Christus.
De aankondiging is wel voorwaardelijk; alleen voor hen die in geloof aanvaarden. Alleen wanneer
Christus zelf spreekt is het onvoorwaardelijk, scheppend.
Het gaat om de gemeenten in Klein Azie die onder het herderlijke opzicht van Johannes vielen.
De Heer zelf heeft dit zevental gemeenten gekozen om daarin zijn gehele kerk van alle volgende
eeuwen toe te spreken. Het getal zeven is symbolisch voor een afgesloten veelheid.
In Openbaring is vrijwel alles symboliek en zeker de getallen.
Vrede kan er slechts zijn door genade. Het is voorbode van het vrederijk. Genade en vrede geven
samen aan alles wat wij nodig hebben in het tijdelijk en eeuwig leven. Ze komen tot ons uit de volle
Drie-eenheid. Hij die is en die was en die komt, de eeuwig onveranderlijke.
De zeven geesten spreken over God de Heilige Geest in alle volheid van zijn werking.
De betrouwbare getuige (martelaar) is Jezus Christus in zijn volle ambtsbediening als profeet,
priester en koning.
Eerstgeborene van de doden heerft een bredere betekenis dan opstaan uit de lichamelijke dood.
Hij is de baanbreker met het eerstgeboorterecht, de eerste onder de broeders. Het duidt op de
relatie met alle christgelovigen die door hem nieuw geboren worden.
Heerser over de vorsten van de aarde. Dit geeft zijn bevoegdheid en kracht aan om te
heersen in geheel deaardse geschiedenis. Zijn koninkrijk zal geen einde kennen.